• tools
  • Innovation Tools
  • tools

محصولات ویژه

ابزار قدرت

خدمات ما

ببینید که چرا میلیون از حرفه ای ما را انتخاب کنید. از تاریخ غنی ما و عملکرد اثبات شده برای تمرکز ما بر روی نوآوری و فن آوری.

مائدا نام تجاری محصولات

JOCEN، یکی از رهبران در ابزار جهانی تحقیق و توسعه، و تولید و فروش، شده است در صنعت ابزار برای بیش از یک دهه مشغول، و در حال حاضر یک نسبتا بزرگ و حرفه ای ...